Philology: language

Filologie se zaměřuje na teoretické studium jazyka. Zkoumá jeho nejrůznější jevy v celé jejich šíři a z různých úhlů pohledu. Předmětem takového bádání je stavba a pravidla, kterými se jazyk řídí, například v oblasti fonologie, morfologie, syntaxe, sémantiky apod. To vše z pohledu synchronního tak diachronního.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info