Translation competence

Pěstujeme překladatelské kompetence našich studentů tak, aby byli schopni přijmout písemnou i ústní informaci v daném jazyce a současně aby takovou informaci dokázali sami vyprodukovat. Zaměřujeme se na porozumění mluvenému textu a jeho překlad. Povzbuzujeme a pěstujeme překlady literárních děl, vědeckých i administrativních a publicistických textů. Dále zdokonalujeme dovednosti vyjádřit se v konkrétním cizím jazyce písemně i ústně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info