Philology: literature

Filologie se tradičně zaměřuje také na to, jak se jazyk užívá v konkrétních textech. Právě historické i současné texty představují materiál, na kterém se může jazyk jako nástroj komunikace plně uplatnit, na kterém můžeme pozorovat, co vše jazyk umožňuje. Na textech Historické texty nám přináší svědectví o podobě jazyka v dřívějších dobách a o jeho vývoji.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info