Language study

Na baltistice je možné studovat litevštinu a finštinu jako hlavní jazyky studia oboru. Tyto dva jazyky u nás také vyučujeme spolu s estonštinou, lotyštinou, maďarštinou, laponštinou a švédštinou jako volitelné předměty, které mohou navštěvovat i neoboroví studenti. Všechny zmíněné jazyky vyučujeme od úplného začátku a kurzy jsou většinou koncipované jako čtyřsemestrální. Praktickou výuku jazyků pojímáme především systematicky a doplňují ji také zahraniční pobyty na partnerských univerzitách v Litvě a ve Finsku. Studenti si mohou vybírat mezi semestrálními pobyty nebo kratšími letními školami. Pravidelně zveme významné odborníky ze zájmových oblastí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info