Mezinárodní baltistická konference Baltistų agora

30. 11. 2022

Naší brněnské baltistice na FF MU se dostalo té cti spolu s Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas pořádat mezinárodní baltistickou konferenci s názvem Baltistų agora: Vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija (Baltistická agora: Překlad a mezikulturní komunikace). Konference se bude konat příští rok v termínu 9.-10. února 2023 v Brně. Abstrakty příspěvků je možné posílat do 23. prosince 2022. Příspěvky mohou být v litevském a anglickém jazyce.

Tematicky se bude konference zaměřovat především na překlady z a do baltských jazyků. Další tematické okruhy příspěvků potom jsou tyto:

  • Aspekty vzájemného působení jazyků a kultur
  • Překlad jako možnost komunikace a integrace kultur
  • Problematika litevštiny a lotyštiny jako "malých jazyků"
  • Baltské sebeuvědomění na cestě ke kosmopolitismu v literatuře a kultuře
  • Baltská identita ve světě, propojení s jinými zeměmi přes baltistická centra
  • Přínos světa ke kultuře baltských zemí
  • Reflexe litevské literatury mimo Litvu

Více informací naleznete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info