Studijní pobyty v zahraničí

Možnosti studijních pobytů v zahraničí

Studentům baltistiky se během studia nabízí široké spektrum možností, jak strávit část studia ve vybrané zemi. Každý takový pobyt výrazně zdokonalí jeho znalosti příslušného jazyka, proto baltistika své studenty v jejich rozhodnutí maximálně podporuje.

Baltistika udržuje živé kontakty s ministerstvy školství a s univerzitami v Litvě, Lotyšsku, Estonsku i Finsku, což jí umožňuje nabízet studentům výjezdy v rámci mezinárodních dohod, dohod o výměnných pobytech a podobně. Stejně tak lze pro studium v zahraničí využít celouniverzitně organizovaného programu Erasmus. Studenti také formou stipendia obdrží finanční podporu. Výše této podpory se program od programu liší: v některých případech pokryje veškeré náklady související s pobytem v dané zemi, jindy jen jejich část.

Kromě standardních studijních pobytů během semestru mají studenti baltistiky možnost využít i nabídek na nejrůznější letní školy, krátkodobější jazykové kurzy v cílové zemi či stáže v zahraničí.

Konkrétní nabídky vyučující rozesílají elektronickou poštou v období, kdy jsou aktuální. V takovém případě stačí, pokud student na daný email zareaguje, obdrží pak instrukce týkající se dalšího postupu, případného výběrového řízení apod.

V případě programu Erasmus student sám kontaktuje příslušnou pověřenou osobu (viz níže) nebo Centrum zahraniční spolupráce MU.

Zkušenosti studentů, kteří absolvovali zahraniční pobyty naleznete zde.

Pobyty v rámci projektu Erasmus

Kontaktní osoby pro pobyty v Litvě: Mag. Vaidas Šeferis Dr. phil.

Kontaktní osoba pro pobyty ve Finsku a v Estonsku: Mgr. Jan-Marek Šík

Pobyty ve Finsku

Letní jazykové kurzy finštiny organizace Opetushallitus: http://www.cimo.fi/ohjelmat/suomen_kieli_ja_kulttuuri/ulkomaisille_opiskelijoille/kesakurssit_suomessa

 

Stipendia pro studenty navazujícího magisterského studia od CIMO (pro účely psaní magisterské diplomové práce, výzkumu s ní spojeného): http://www.cimo.fi/ohjelmat/suomen_kieli_ja_kulttuuri/ulkomaisille_opiskelijoille/suomen_kielen_apurahat_maisteriopiskelijoille

 

Jazykové kurzy v Tartu a v Tallinnu s možností získat stipendium od organizace Archimedes: http://haridus.archimedes.ee/tasuta-kohad-suve-ja-talveulikoolides

 

Stipendium Esthophilus (například pro účely psaní magisterské diplomové práce): http://haridus.archimedes.ee/stipendium-estophilus

 

Studiní pobyty Erasmus na univerzitách v Tampere, Turku nebo Oulu: Tampereen yliopistoTurun yliopistoOulun yliopisto

Pobyty v Lotyšsku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info