Knihovna Ústavu jazykovědy a baltistiky

„Píšící ruka dosáhne daleko.“

sámské přísloví

Kdy mohu přijít?

Milí čtenáři a přátelé naší knihovny,

dne 18. ledna 2024 bude knihovna z důvodu konání státních závěrečných zkoušek uzavřena. Jinak je knihovna otevřena takto:

Běžná provozní doba knihovny
(podzim 2023)
PO   13:00 17:00
ÚT   12:00 16:00
ST   13:00 17:00
ČT 8:00 12:00  
8:00 12:00  

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Kontakty jsou zde:

Kontakt: knihovna.ujba@gmail.com

tel. 549 49 6488

 

 

Jak vás mohu kontaktovat?

Kontakt

knihovna.ujba@gmail.com

E-mail slouží např. pro žádosti o prodloužení výpůjční doby. Můžete také předem napsat knihovnici, o jakou knihu máte zájem a kdy byste si ji rádi přišli vyzvednout: bude pro vás připravená.

Kde nás najdete?

Knihovna ÚJB se nachází v budove J Filozofické fakulty (vchod z ulice Gorkého).

Hledám knihu.

Instrukce pro vyhledávání v katalogu jazykovědy a baltistiky (soubor v Excelu)
Knihy najdete roztříděné podle jazykových rodin, např.:
2 - obecná jazykověda,
3 - indoeuropeistika,
15 - baltské jazyky (litevština, lotyština, pruština),
20 - uralské jazyky (finština, estonština atd.).
Časopisy jsou v souboru katalogu na zvláštních listech: 
2 - Obecná jazykověda a periodika,
15 - Baltské jazyky a periodika,
20 - Uralské jazyky a periodika.
 
Číslo jazykové rodiny je současně také prvním číslem signatury knih. Dále následuje písmeno, které vyjadřuje tematiku knihy (např. gramatika, beletrie, slovník atd., viz níže). Pokud tedy do vyhledávání v katalogu (Ctrl F) zadáte např. „15-T“, budete si potom moci pohodlně procházet seznam beletristických knih litevských a lotyšských autorů. Nezapomeňte si zapsat také poslední číslo signatury, to je pořadové číslo konkrétní knihy tak, jak je zařazena v polici.

A – souhrnná díla
B, D – všeobecná díla, úplné mluvnice, příručky
C – dialektologie
E – fonetika, fonologie
G – morfologie
H – syntax
J – lexikologie, etymologie
P – historie, geografie, umění, mytologie, folklor
R – literární věda, filozofie
S – sborníky
T – texty, literární tvorba
V – slovníky
X – media
Z – periodika

Jak si mohu knihu půjčit?

Půjčování 

Pokud si jdete vypůjčit konkrétní knížku, uděláte nejlépe, když si v katalogu předem vyhledáte její signaturu a sdělíte ji knihovnici. Urychlíte tím vydání knihy.

Knihy NELZE předem rezervovat přes požadavkový systém. Pokud si přejete knihu rezervovat, napište nám prosím e-mail (knihovna.ujba@gmail.com).

Knihy půjčujeme standardně na 30 dní. Své výpůjčky si mohou čtenáři také sami spravovat po přihlášení do svého čtenářského konta v Knihovním katalogu MUNI.

Knihy půjčené z naší ústavní knihovny lze vracet i do biblioboxu Ústřední knihovny, zároveň je nutné o tomto kroku informovat knihovnici (knihovna.ujba@gmail.com), aby vrácení proběhlo hladce a včas..

Standardně si studenti v knihovně ÚJB mohou dlouhodobě vypůjčit slovníky a učebnice litevštiny, lotyštiny, finštiny a estonštiny (např. na celý semestr nebo i na několik semestrů). Půjčujeme učebnice Po truputį, Nė dienos be lietuvių kalbos, Latviešu valoda studentiem, Finština pro samouky a E nagu Eesti a slovník Suomi-Tšekki-Suomi taskusanakirja. V případě, že máte zájem o dlouhodobou výpůjčku jiné knihy, se domluvte s knihovnicí.
Vypůjčené knihy je zakázáno předávat dalším čtenářům bez zápisu v evidenci knihovny.

Chci ukončit studium.

Před ukončením studia

Absolvent musí předložit potvrzení, že vůči němu knihovna baltistiky (pozor, nejedná se o ústřední knihovnu) nemá žádné pohledávky. Toto potvrzení Vám vydá knihovnice v úředních hodinách. Pokud si půjdete pro potvrzení, žádáme vás, abyste si formulář potvrzení přinesli s sebou vytištěný. Formulář si můžete stáhnout zde.

Mám čas a chci si číst nebo studovat.

Studovna

Knihovna ÚJB čtenářům nabízí i prostor pro prezenční studium knih. Studovat v knihovně můžete v době, kdy je přítomen některý ze zaměstnanců ÚJB.

Naše knihovnice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info