Knihovna Ústavu jazykovědy a baltistiky

„Píšící ruka dosáhne daleko.“

sámské přísloví

Kdy mohu přijít?

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŮJČOVÁNÍ KNIH

Nově je možné si v pondělí, středu a pátek přijít půjčit knihy.

Knihy budou vydávány po předchozí domluvě oknem knihovny do Jaselské ulice (Jaselská 18). Vždy je třeba se domluvit na konkrétní čas, a to Po, St, Pá mezi 9:00 a 13:00.

Kontakt: knihovna.ujba@gmail.com

tel. 549 49 1515

 

 

Provozní doba knihovny (podzim 2019):

Po - 13:00-17:00

Út - 8:00-12:00

St - 8:00-12:00

Čt - 13:00-17:00

Pá - 8:00-12:00

Jak vás mohu kontaktovat?

Kontakt

knihovna.ujba@gmail.com

E-mail slouží např. pro žádosti o prodloužení výpůjční doby. Můžete také předem napsat knihovnici, o jakou knihu máte zájem a kdy byste si ji rádi přišli vyzvednout: bude pro vás připravená.

Kde nás najdete?

Knihovna ÚJB se nachází v budove J Filozofické fakulty (vchod z ulice Gorkého).

Hledám knihu.

Instrukce pro vyhledávání v katalogu baltistiky (soubor v Excelu)
Baltistické knihy najdete pod čísly 15 (litevština, lotyština, pruština) a 20 (finština, estonština atd.), časopisy jsou v souboru katalogu na zvláštních listech: 
15 Baltské jazyky a periodika
20 Uralské jazyky a periodika. 
Číslo jazykové rodiny je současně také prvním číslem signatury knih. Dále následuje písmeno, které vyjadřuje tematiku knihy (např. gramatika, beletrie, slovník atd., viz níže). Pokud tedy do vyhledávání v katalogu (Ctrl F) zadáte např. „15-T“, budete si potom moci pohodlně procházet seznam beletristických knih litevských a lotyšských autorů. Nezapomeňte si zapsat také poslední číslo signatury, to je pořadové číslo konkrétní knihy tak, jak je zařazena v polici.

A – souhrnná díla
B, D – všeobecná díla, úplné mluvnice, příručky
C – dialektologie
E – fonetika, fonologie
G – morfologie
H – syntax
J – lexikologie, etymologie
P – historie, geografie, umění, mytologie, folklor
R – literární věda, filozofie
S – sborníky
T – texty, literární tvorba
V – slovníky
X – media
Z – periodika

Jak si mohu knihu půjčit?

Půjčování 

Pokud si jdete vypůjčit konkrétní knížku, uděláte nejlépe, když si v katalogu předem vyhledáte její signaturu a sdělíte ji knihovnici. Urychlíte tím vydání knihy.

 

Knihy půjčujeme standardně na 30 dní. Své výpůjčky si mohou čtenáři také sami spravovat po přihlášení do čtenářského konta v Alephu.

Studenti si v knihovně ÚJB mohou dlouhodobě vypůjčit slovníky a učebnice litevštiny, finštiny a estonštiny (např. na celý semestr nebo i na několik semestrů). Půjčujeme učebnice Po truputį, Nė dienos be lietuvių kalbos, Finština pro samouky a E nagu Eesti a slovník Suomi-Tšekki-Suomi taskusanakirja.

Vypůjčené knihy je zakázáno předávat dalším čtenářům bez zápisu v evidenci knihovny.

Chci ukončit studium.

Před ukončením studia

Absolvent musí předložit potvrzení, že vůči němu knihovna baltistiky (pozor, nejedná se o ústřední knihovnu) nemá žádné pohledávky. Toto potvrzení Vám vydá knihovnice v úředních hodinách. Pokud si půjdete pro potvrzení, žádáme vás, abyste si formulář potvrzení přinesli s sebou vytištěný. Formulář si můžete stáhnout zde.

Mám čas a chci si číst nebo studovat.

Studovna

Knihovna ÚJB čtenářům nabízí i prostor pro prezenční studium knih. Studovat v knihovně můžete v době, kdy je přítomen některý ze zaměstnanců ÚJB.

Naše knihovnice

Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.


telefon: 549 49 1515
e‑mail: