O studiu baltistiky

podat přihlášku

Co nabízíme?

Studium litevštiny a finštiny jako hlavních jazyků a studium estonštiny a lotyštiny jako sekundárních jazyků. Na baltistice jsou možné různé jazykové kombinace, které vám rádi představíme osobně, domluvme si konzultaci (pište na seferis@phil.muni.cz).

Nezůstává ovšem jen u suché gramatiky a jazykových učebnic: jazyková výuka je velmi intenzivní a klade důraz jak na seznámení se s teoretickým systémem jazyka, tak na praktickou znalost, na schopnost reálně se dorozumět v cizí zemi. Se studenty rozvíjíme jednak konverzační dovednosti a schopnost pohotově reagovat (nutnost pro tlumočení), jednak schopnost číst a porozumět textu (předpoklad pro překladatelskou činnost).

Studium dějin kultury celého baltského regionu: nejen Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska, ale také Německa, Polska a Skandinávie.

Naši studenti se dozvídají mimo jiné o střetávání křesťanského a pohanského živlu v Pobaltí, o zásadní roli Litvy ve středověké Evropě i o současné kultuře Finska. Přednášky o dějinách regionu, zajišťované tuzemskými i zahraničními historiky, nabízejí studentům nový a dosud netušený pohled na obecně známá fakta a události evropských dějin, do nichž čtyři baltské státy zasáhly více, než byste čekali.

Kromě klasické výuky nabízíme také řadu příležitostí seznámit se s kulturou regionu trochu jinak. Naši studenti každoročně organizují vánoční večírek s pohoštěním inspirovaným baltským regionem, kvízem o ceny a tombolou. Bez vánočního dárku většinou neodchází nikdo. Tuto tradici si rok po roce předávají studenti druhého ročníku. Také Velikonoce slavíme již tradičně litevskými hrami. Při různých příležitostech pořádáme promítání tematických filmů. Příjemné jsou literární večery, kde naši studenti prezentují své překlady a společně inscenované finské divadelní hry. 

Jak studium vypadá?

Nabízíme tříleté bakalářské studium + dvouleté navazující magisterské studium.

Bakalářské studium se zaměřuje převážně na ovládnutí hlavního jazyka (litevštiny nebo finštiny). Studenti získají jeho praktické znalosti, které jim umožní základní dorozumění s rodilými mluvčími. Také budou znát historii regionu, budou se orientovat v literatuře a kultuře cílových zemí.

Magisterské studium si klade za cíl dále prohloubit znalosti baltistů-bakalářů: po stránce jazykové nabízí odbornější cvičení a semináře zaměřené na umělecký i odborný překlad či tlumočení, stejně tak i znalosti dějin a kultury nabídne v širším a hlubším kontextu.

Baltistiku můžete studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným studijním programem FF MU. Pro zápis do bakalářského studia nepožadujeme test studijních předpokladů: přijímáme na základě motivačního pohovoru. Více o přijímacím řízení se dozvíte zde (v novém okně rozklikněte rubriku „Podmínky přijetí“): https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24109-baltistika

Baltistika se otevírá střídavě ve dvou jazykových verzích: finské a litevské. Student finské varianty baltistiky studuje především finštinu, která je pro něj nosným jazykem studia. Studuje-li student baltistiku jednooborově (tj. nestuduje zároveň v kombinaci s baltistikou žádný jiný obor), volí si i druhý jazyk – litevštinu, lotyštinu či estonštinu – kterému se věnuje v poněkud menším rozsahu. Pro studenta litevské varianty je nosným jazykem litevština, jako druhý jazyk si může vybrat lotyštinu, finštinu nebo estonštinu.

Jazykové profilace lze měnit.

 

Pro akademický rok 2023/2024 otevíráme finskou variantu studia baltistiky.

V akademickém roce 2024/2025 bude následovat litevská varianta studia.

 

Hranice mezi oběma variantami (finskou a litevskou) není neprostupná. Nastoupí-li student jako finštinář, může své zaměření během studia změnit a přeorientovat se na litevštinu. Totéž samozřejmě platí i naopak: začne-li student své studium jako litevštinář, může svůj nosný jazyk změnit na finštinu. Znamená to ale, že se studium prodlouží minimálně o dva semestry. 

Proč studovat baltistiku?

Je to studium regionu, který se aktivně podílí na životě Evropské unie a bude v ní mít stále větší význam. Absolventi baltistiky mají reálné možnosti své jazykové znalosti uplatnit v oblastech turistiky, obchodních styků či v institucích Evropské unie a mezinárodních vztazích.

Je to studium přímo fascinujících jazyků a literatur. Pomýšlíte na kariéru lingvisty, filologa? Litevština a finština vám pomohou prosadit se.

Je to prostě zajímavé. Víte, že husité nabízeli českou korunu panovníkům z litevského rodu? A víte, jak to dopadlo? Víte, kdo byli Mika Waltari či Aki Kaurismäki? Víte, ze které země pochází Skype a která jako první na světě zavedla pro volby hlasování po internetu? Při studiu baltistiky získáte odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek.

Proč v Brně?

Baltistiku jako samostatný obor s bakalářským a magisterským studiem můžete studovat pouze v Brně. Jsme nejen největší centrum baltistiky v ČR, ale také jedno z největších center na světě. Jako jediná vysoká škola v České republice i na Slovensku nabízíme studium estonštiny.

Naši studenti mají bohaté možnosti vyjet během studia do zahraničí na nejrůznější studijní pobyty (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko) a také těchto možností plně využívají. Brněnská baltistika udržuje živé kontakty se zahraničními univerzitami i jinými centry vzdělávání a studentům se při jejich výjezdech dostává i nezanedbatelné finanční podpory, která cestování a život v cizí zemi usnadňuje.

Zaujala vás možnost studia baltistiky? Nevíte co to obnáší? Máte dotazy? Zeptejte se přímo garanta studia! Zavolejte na číslo 549 49 7122, kde vám garant baltistiky doc. Vaidas Šeferis poskytne detailní informace, nebo se můžete dohodnout na videohovoru přes kteroukoliv vám přijatelnou platformu. Vždy jste vítáni!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info