Poznávejte s námi baltský region

Zajímají nás lidé, jazyky a kultura.

O pracovišti

Profil pracoviště

Baltistika na FF MU se zabývá studiem baltského regionu: v centru pozornosti stojí Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko. Obor baltistika nabízí výuku litevštiny a finštiny jako nosných jazyků studia. Kromě toho u nás lze studovat ve velkém rozsahu estonštinulotyštinu. Studenti absolvují také řadu přednášek pojednávajících o historii a kultuře baltského regionu i jeho okolí od nejstarších dob až po současnost. Významnou část kulturně-historického bloku kurzů tvoří literatura.

Na Filozofické fakultě MU spadá baltistika pod Ústav jazykovědy a baltistiky, který tento obor nabízí v rámci širšího studijního programu filologie, a to jak v tříletém bakalářském stupni, tak v navazujícím dvouletém stupni magisterském. Na oddělení baltistiky působí jak domácí akademičtí odborníci, tak i přednášející a jazykoví lektoři ze zemí, jež jsou předmětem studia oboru.

 

Vnitřní členění

Studijní obor baltistika se otevírá střídavě ve dvou variantách: nosným jazykem první z nich je litevština (student si v tom případě jako doplňkový jazyk vybírá mezi finštinou, estonštinou a lotyštinou), pro studenty druhé z nich je hlavním jazykem finština (doplňkový jazyk pak nabízí volbu mezi litevštinou, estonštinou a lotyštinou).

Historie a tradice

Přednášky týkající se baltského regionu se na Masarykově univerzitě pořádaly již v samotných počátcích jejího fungování v období první republiky, a to v rámci semináře indoevropské srovnávací jazykovědy. Indoeuropeistika nabízela studentům rovněž i seznámení s ugrofinskou filologií. S počátky zkoumání baltských jazyků a s vývojem baltistiky na Masarykově univerzitě jsou spjata mimo jiné jména Oldřicha Hujera a Pavla Trosta, baltistů, jejichž přínos pro baltistiku je všeobecně uznáván nejen v Brně a v České republice, ale i v zahraničí.

Informace o studiu pro nové studenty

zjistěte více

Baltistika v číslech

79

studentů

11

vyučujících

2

základní směry

101

obhájených závěrečných prací

Koho u nás potkáte

„Je snadné jet po hotové cestě a vytáhnout loď na hotový můstek.“

sámské přísloví

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info