Výběrová řízení do institucí EU

13. 6. 2019

AKTUÁLNÍ KONKURZY DO INSTITUCÍ EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR si dovoluje informovat zájemce o
práci v institucích EU, že proces přihlašování do VŠEOBECNÉHO
(„generalistického“) KONKURZU NA POZICE AD5 je otevřen do 25. 6.
2019, poledne SEČ. Na POZICE AUDITU je uzavírka přihlášek 12. 6.
2019, poledne SEČ (více informací viz níže). Evropský úřad pro
výběr personálu (EPSO) na základě tohoto otevřeného výběrového
řízení aktualizuje „rezervní seznamy“.

Orgány EU z rezervního seznamu vybírají nové unijní úředníky na
pozice administrátorů, jejichž úlohou je podpora managementu při
plnění poslání příslušné unijní instituce. Nástup na pozici
administrátora představuje „startovní čáru“ pro kariéru v
Evropské komisi a dalších institucích EU.

Po podání přihlášek do „generalistického“ konkurzu následují
testy slovní, číselné a abstraktní logiky a test zaměřený na
chování v pracovních situacích (situational judgment). Úspěšní
kandidáti postoupí do 2. kola, probíhajícího formou _e-tray_; ti,
kteří úspěšně absolvují i tuto část konkurzu, jsou přizváni
ke zkoušce v hodnotícím centru, které obsahuje případovou studii,
ústní prezentaci, pohovor na základě kompetencí, skupinovou úlohu
a motivační pohovor. Kandidáti, kteří uspějí i v tomto 3. kole,
jsou zařazeni na rezervní seznam.

MZV ČR / Diplomatická akademie pořádá zdarma školení ke každému
kolu konkurzu.

I.                  ÚŘAD EPSO (EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE)
VYPSAL VŠEOBECNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE REFERENTŮ Č.
EPSO/AD/373/19 (AD5).

  PŘIHLÁŠKY: PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK

HTTPS://EPSO.EUROPA.EU/JOB-OPPORTUNITIES/COMPETITION/3672/DESCRIPTION_CS
[3] DO 25. ČERVNA 2019 (DO 12:00 HODIN STŘEDOEVROPSKÉHO ČASU).

  CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY NAJDETE NA ODKAZU:
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/typy-mist-v-institucich-eu.aspx [4]

  VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EU:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:177A:FULL&from=EN
[5]

Tuto informaci DOPORUČUJEME ZÁJEMCŮM PEČLIVĚ PROSTUDOVAT, obsahuje
průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

  PŘÍRUČKA K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_cs.pdf [6]

  VIDEO připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení:
https://youtu.be/9pdO5PDxeJc [7].

  NÁPLŇ PRÁCE:

-          provádět analýzy a formulovat politiky v oblastech
působnosti EU
-          sledovat provádění politik v konkrétních odvětvích a
aktivně k němu přispívat, připravovat stručné
politicko-analytické zprávy a informační souhrny
-          navrhovat, provádět, sledovat a kontrolovat programy,
projekty a akční plány
-          řídit vztahy s členskými státy a vnějšími zájmovými
skupinami
-          řídit, kontrolovat a optimalizovat využití zdrojů
útvaru, včetně zaměstnanců, finančních prostředků a vybavení,
v závislosti na pracovním zatížení a vývoji projektů
-          sledovat administrativní, finanční a rozpočtové procesy

  KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

    * DOKONČENÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ (v délce NEJMÉNĚ 3 ROKY)
jakéhokoli zaměření,
    * ODBORNÁ PRAXE SE NEVYŽADUJE.

Studenti posledního ročníku vysoké školy se mohou přihlásit,
pokud dokončí studium do 31. července 2019.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD5 (po 9
měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby,
definitiva, nástupní základní plat od cca 4.700 euro).

JAZYKOVÉ ZNALOSTI: alespoň 2 ÚŘEDNÍ JAZYKY EU, z toho jeden MIN. NA
ÚROVNI C1 (může být i čeština), druhý MIN. NA ÚROVNI B2 (jazyk
2, výběr z ANGLIČTINY, FRANCOUZŠTINY, NĚMČINY, ŠPANĚLŠTINY nebo
ITALŠTINY). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Doporučujeme PŘIHLÁŠKU VYPLNIT V JAZYCE 2, bude tak lépe
přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše
případné zaměstnání v institucích EU.

  II. ÚŘAD EPSO (EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE) VYPSAL
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE REFERENTŮ V OBLASTI AUDITU Č.
EPSO/AD/372/19 (POZICE ADMINISTRÁTORŮ AD5 A AD7).

  PŘIHLÁŠKY: PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK
HTTPS://EPSO.EUROPA.EU/CONTENT/ADMINISTRATORS-FIELD-AUDIT_CS [8] DO 12.
ČERVNA 2019 (DO 12:00 HODIN STŘEDOEVROPSKÉHO ČASU).

  CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY NAJDETE NA ODKAZU:
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/typy-mist-v-institucich-eu.aspx [4]

  VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EU:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:156A:FULL&from=EN
[9]

Tuto informaci DOPORUČUJEME ZÁJEMCŮM PEČLIVĚ PROSTUDOVAT, obsahuje
průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

  PŘÍRUČKA K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_cs.pdf [6]

  VIDEO připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení: :
https://www.youtube.com/watch?v=jtmSGYXRG58&feature=youtu.be [10]

  NÁPLŇ PRÁCE:

-          dobře pochopit a poznat pracovní postupy kontrolovaných
subjektů

-          v rámci procesu plánování hodnotit auditorské riziko

-          provádět audity výkonnosti, souladu s předpisy a
nákladové efektivnosti týkající se široké škály oblastí
politiky a pracovních postupů EU

-          provádět předběžné analýzy pro stanovení cílů a
rozsahu auditů

-          potvrzovat auditní zjištění s kontrolovanými subjekty

pro AD7 navíc (vyžadována praxe):

-          plánovat vhodné kontrolní postupy ke splnění cílů
auditu

-          řídit audity, přidělovat úkoly jednotlivým členům
auditního týmu a kontrolovat jejich činnost

  KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

    * pro AD5 - dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně
3 roky) relevantní pro danou náplň práce (audit, ekonomie,
účetnictví, finance, právo, správa podniků a/nebo informatika),
odborná praxe se nevyžaduje.
    * pro AD7 - dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně
3 až 4 roky) a minimálně 6 až 7 let relevantní odborné praxe,
přičemž alespoň 3 až 4 roky této praxe byly získány v oblasti
auditu (interního nebo externího, včetně auditu informačních
technologií). Požadovaná délka praxe závisí na úrovni
vzdělání.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD5 resp. AD7
(po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby,
definitiva, nástupní základní plat od cca 4.700 euro pro AD5 resp.
6.100 euro pro AD7).

JAZYKOVÉ ZNALOSTI: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na
úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk
2, výběr z angličtiny nebo francouzštiny). Jazyk 2 musí být
odlišný od jazyka 1.

Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe
přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše
případné zaměstnání v institucích EU.

Labyrint:
(https://www.euroskop.cz/gallery/90/27165-labyrint_text_el_verze_final.pdf
[11])

DIPLOMATICKÁ AKADEMIE MZV POŘÁDÁ PŘÍPRAVNÉ KURZY K TESTŮM
POŘÁDANÝM EPSO, KTERÉ JSOU PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA. Více informací
o školeních bude vyhlášeno na podzim na těchto webových
stránkách, případné další informace lze získat na emailu:
vyberkaeu@mzv.cz.

_(See attached file: AD5 sociální média.jpg)__(See attached file:
Leták_CS.pdf)__(See attached file: 2. Advert Audit.jpg)__(See attached
file: 1. Advert Audit.jpg)_


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info