Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

 

Můj zájem o baltistiku začal bakalářským studiem v Brně, a na něj jsem dále navázala v magisterském stupni studiem oboru finština a ugrofinské jazyky na Univerzitě v Turku. Moje magisterská práce o kmenových alternacích ve finštině a estonštině (z pohledu studia těchto jazyků jakožto cizích) byla v Turku oceněna stipendiem z fondu Osmo Ikoly. Doktorské studium obecné jazykovědy jsem absolvovala již opět na MU v Brně. V disertaci, která vyšla také knižně v nakladatelství Munipress (2016), jsem se zabývala estonským a finským illativem v pohledu kognitivní lingvistiky.

 

Učím finštinu a příležitostně také estonštinu. Zabývám se finskou a estonskou gramatikou z pohledu kognitivní lingvistiky. Tohoto lingvistického směru se držím ve svých článcích, které pojednávají o finštině nebo estonštině, případně je navzájem srovnávají. Zajímám se také o estonskou literaturu a dějiny a vše co souvisí s uralskými jazyky. Napsala jsem příruční estonskou gramatiku pro studenty tohoto jazyka (Stručná gramatika estonštiny, Munipress 2013). Mimo své obvyklé zaměření jsem spoluautorkou populárně naučné knížky o dějinách Estonska (Estonsko, Libri 2012). Když to čas dovolí, věnuji se také překladu. Z estonštiny jsem přeložila román Meelise Friedenthala Včely (Dybbuk, 2016) a z finštiny esejistickou knihu Ville Ropponena o malých uralských národech Uralské okno (Pavel Mervart, 2018).

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info