doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

 

Nejprve jsem studoval na Vilniuské univerzitě (Vilnius University) litevskou filologii a literaturu kde jsem studium zakončil magisterskou prací s názvem Tvorba Algirdase Landsbergise v kontextu moderní literatury druhé poloviny 20. století. Ve studiu doktorského stupně jsem pokračoval na Vídeňské univerzitě (University of Vienna) a absolvoval jsem disertací na téma Obraz střední a východní Evropy v polské poválečné esejistice: Stempowski-Vincenz. Jako habilitační spis jsem napsal monografii Kristijono Donelaičio 'Metu' rišlumas. Vědecky a akademicky jsem kromě FF MU působil na Vídeňské univerzitě, Univerzitě Karlově. Tematicky se zabývám starou litevskou literaturou, zejména dílem Kristijonase Donelaitise. Ze svých dalších prací bych rád zmínil… V neposlední řadě jsem také přeložil do litevštiny několik textů, například Teilen wir uns einfach einen Mann od Jennifer Anselm  (litevské vydání Vilnius, Alma littera, 1999), Tristanakkord Hanse Ulricha Treichela (litevské vydání Vilnius, Alma littera, 2002) nebo vybrané eseje Jerzyho Stempowskiho (v kulturních novinách "Šiaures Atenai" č. 691, 703).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info